Ofertas laborales Circuit Barcelona-Catalunya Gran premio de España Pirelli 2016

 

circuit-Barcelona-Catalunya-oferta-empleo

 

Trabajar en el Circuit

Ofertas de trabajo

 
Con motivo del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2016, que se celebrará del 13 al 15 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, se precisan:
 

 • 70 auxiliares- Grup Barna Porters

Valorable residentes en las proximidades del Circuit.
Interesados, enviar CV a:
seleccio@grupbarnaporters.cat con la referencia: AUX-CIRCUIT
 

 • 175 auxiliares- Grup Sabico 

Preferentemente de la comarca del Vallès Oriental.
Interesados, enviar CV a:
cv-barcelona@sabico.com con la referencia: GRAN PREMI
 

 • 65 limpiadores/peones de limpieza y 14 especialistas- UTE Neteges del Circuit (Sirsa e Interlimp)

Preferentemente de los municipios de Granollers, Montmeló y Parets o entorno.
Interesados, enviar CV a:
Interlimp@interlimp.es con la referencia: GRAN PREMIO
 

 • 94 peones de limpieza para tareas de “limpieza de soporte” – Valoriza 

Requisitos: con experiencia mínima de 2 años y residentes en la provincia de Barcelona.  
Duración: obra y servicio determinado.
Interesados, enviar CV a través de la página
www.meditempus.com, a la oferta de referencia o al e-mail: parets@meditempus.com
MEDITEMPUS E.T.T., S.A. – Av. Francesc Macià, 1 – 08150 Parets del Vallès, Tel. 93 562 50 55

 

 • 400 personas- Aramark

Para los puntos de restauración que la empresa gestiona en las instalaciones del Circuit.
Perfiles solicitados con experiencia y disponibilidad para trabajar los fines de semana: camarero, ayudante de camarero, cocinero y ayudante de cocinero.
Interesados, enviar CV a:
circuitcat@aramark.es

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya necessita cobrir 102 llocs de treball de tècnic/a de gestió (A2-18)


El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya necessita cobrir 102 llocs de treball, A-2 18, fins a 30 d’abril de 2019, per tal de donar compliment a l’Acord de Govern, de 29 de març de 2016, pel qual es crea el Programa d’orientació professional personalitzada, cofinançat pel Fons Social Europeu. 


En el cas de no ser funcionàri/a de carrera del cos de gestió de l’administració general de la Generalitat de Catalunya o laboral fix del grup B, són requisits imprescindibles el nivell acadèmic i l’acreditació del nivell C de català. 

Forma d’ocupació del lloc: En comissió de serveis o nomenament d’interinatge, si és el cas.

Les places es troben distribuïdes a les oficines de Treball d’acord amb la relació següent:

 • ST Barcelona Nord:32 places.
 • ST Barcelona Sud:25 places.
 • ST Catalunya Central:8 places.
 • ST Lleida: 8 places.
 • ST Tarragona: 14 places.
 • ST Girona: 13 places.
 • ST Terres de l’Ebre: 2 places.

DETALL DE LES FUNCIONS DEL TREBALL


 • Realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de les persones.
 • Elaborar itineraris personalitzats d’inserció que millorin l’ocupabilitat de les persones i, si escau, fer el posterior seguiment en l’entorn laboral.
 • Dissenyar metodologies i estratègies d’inserció adaptades a les mancances, necessitats, potencialitats, competències professionals, formació o experiències laborals de les persones.
 • Realitzar un guiatge personalitzat i un assessorament tècnic de qualitat a les persones usuàries, facilitant orientació i intermediació personalitzada fins a la seva inserció al mercat de treball.
 • Assessorar i oferir la informació sobre els recursos, polítiques o programes d’ocupació que ofereix la xarxa ocupacional, i adreçar les persones usuàries, en funció de les seves característiques, al servei més idoni. 
 • Avaluar l’execució dels diferents recursos i itineraris i proposar, si escau, modificacions i adaptacions que permetin disposar dels serveis més adequats a la realitat conjuntural i estructural.
 • Atendres les empreses de l’entorn territorial, lliurant informació detallada sobre les persones demandants de feina en virtut del seu itinerari personalitzat i facilitant la gestió i resolució dels tràmits administratius corresponents.
 • Impartir tallers grupals d’orientació laboral i de millora de l’ocupabilitat. 
 • Assessorar en l’ús de les eines TIC en els processos de recerca de feina. 
 • Altres funcions anàlogues que li puguin ser encomanades.

REQUISITS


 • Diplomatura o enginyeria tècnica.

 • Nivell C1 de català.


Aspectes a valorar:

 • Experiencia en les funcions pròpies del lloc.
 • En el procediment de selecció es podrà tenir en compte, si escau, el resultat d’una entrevista o prova sobre el lloc de treball.
 • Competències en comunicació, capacitat analítica i orientació a la qualitat en l’atenció al ciutadà.


Curs de preparació per al certificat de l’ACTIC (nivel bàsic)

curs-preparacio-actic-ajuntament-badia-del-valles

El pròxim mes de juny, el Servei Municipal d’Ocupació té previst realitzar un un curs de preparació ACTIC bàsic.


Aquesta formació es realitza amb l’ajut econòmic que la Diputació de Barcelona concedeix anualment als municipis de la província, motiu pel qual són requisits indispensables estar inscrit com a demandant d’ocupació i ser usuari/ària del SMO per tal de poder inscriure’s.

 

OBJECTIU DEL TALLER

 

Prepara als alumnes per superar la prova de certificació básica ACTIC (nivel 1) i acreditar mitjançant el corresponent certificat les seves competencies TIC, davant de qualsevol empresa o administración, aconseguint així ser més competitiu en un mercat laboral canviant.

CONTINGUTS

.
Sessio 1
 
Objectius
 • Que l’alumne adquireixi els coneixemnets i habilitats exposats en els mòduls de les dues primeres competències. A la primera comprendrà què és la societat xarxa i com participar-hi, i en la segona coneixerà els fonaments d’un ordinador, sobretot el sistema operaiu que el fa funcionar.

Continguts

 • Cultura, participación i civisme digital.
 • Tecnología digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu. 

Sessió 2

Objectius

 • Introduir l’alumne en el coneixement de la xarxa Internet i dels navegadors amb seguretat. També, formar els alumnes en l’ús de les diferents eines de recerca que s’utilitzen a Internet per localitzar tot tipus d’informació, i altres recursos. 

Continguts

 • Navegació i comunicación en el món digital

Sessió 3

Objectius

 • Dotar a l’alumne dels coneixements i habilitats bàsics per poder treballar amb eficacia amb qualsevol procesador de textos.

Continguts

 • Tractament de la información escrita

Sessió 4 i 5

Objectius

 • Preparar l’alumne perquè sigui capaç de moure’s en un entorn multimèdia, gestionant arxius de vídeo, imatge i so

Continguts

 • Tractament de la información gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Sessió 6

Objectius

 • Dotar a l’alumne dels coneixements i habilitats bàsics per a poder treballar amb eficiencia amb qualsevol tipus de full càlcul.


Continguts

 • Tractament de la información numérica. 
Aquesta formació s´adreça a persones aturades, inscrites al SOC i també a la Borsa de Treball del SMO. La formació és totalment gratuïta.


Si estàs interessat/da apropa’t al Servei Municipal d’Ocupació i omple la teva sol·licitud.

Taller de preparació de l’entrevista de treball

preparacio-entrevista-de-treball-ajuntament-badia-del-valles


El pròxim mes de maig, el Servei Municipal d’Ocupació té previst realitzar un Taller de preparació de l’entrevista de treball.


Aquesta formació es realitza amb l’ajut econòmic que la Diputació de Barcelona concedeix anualment als municipis de la província, motiu pel qual són requisits indispensables estar inscrit com a demandant d’ocupació i ser usuari/ària del SMO per tal de poder inscriure’s.

OBJECTIU DEL TALLER

L’objectiu del taller és donar eines als participants per tal d’identificar el tipus d’entrevista que estan realitzant i entrenar les seves habilitats amb la fi de respondre a le necessitats d’aquestes, adaptar-se al seu interlocutor i afrontar amb seguretat un moment clau dins del procés de selecció com és l’entrevista. 

CONTINGUT

Aquest taller tindrà una durada de 8 hores i es realitzarà en dues sessions.

Sessió 1 

Objectius: 

 • Donar una visió general de l’entrevista curricular versus l’entrevista per competències amb la fi de poder adaptar el nostre comportament i discurs.
 • Conèixer, practicar i desenvolupar les competències necessàries per a l’entrevista curricular.
Continguts:

  • Què és i per a què serveis una entrevista curricular.
  • Què és i per a què serveix una entrevista per competències.
  • Diferències entre les dues modalitats d’entrevista i aspectes claus d’èxit en cada una d’elles.
  • Com ens preparem una entrevista curricular.
  • Analitzem un model d’entrevista curricular.
  • Practiquem l’entrevista curricular i entrenem les habilitats.


  Sessió 2

  Objectius:

  • Conèixer, practicar i desenvolupar les competències necessàries per a l’entrevista per competències.

  Continguts:

  • Com ens preparem una entrevista per competències.
  • Analitzem un model d’entrevista per competències, practiquem i entrenem les competències.
  • Seguiment de la candidatura: què és i que no és idoni fer. 
  Aquesta formació s´adreça a persones aturades, inscrites al SOC i també a la Borsa de Treball del SMO. La formació és totalment gratuïta.

  Si estàs interessat/da apropa’t al Servei Municipal d’Ocupació i omple la teva sol·licitud.


  Formació en MOS (Microsoft Office Specialist)


  El proper 28 d’abril s’iniciarà un curs subvencionat, dirigit a joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil.

  Aquest curs, que té una durada de 180 hores, formarà a l’alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per la correcta preparació de l’examen oficial de Certificació de cada una de las eines incloses en el curs (Word, Excel, Access, PowerPoint i Outlook). 

  Les certificacions aconseguides tenen validesa y reconeixement a nivell mundial. 

  PROGRAMA MICROSOFT OFFICE SPECIALIST  Horari: per les tardes de les 15:30 a les 20:30. 

  Lloc: Fundació Barberà Promoció. Torre d’en Gorgs 40, Barberà del Vallès. 

  Nueva edición de la Feria Mercado Laboral Virtual (FMLV)


  feria-mercado-laboral-virtual

  Del 19 al 28 de abril, se celebra una nueva edición de la Feria Mercado Laboral Virtual (FMLV) organizada por  Trabajando.com y Universia,  se desarrollará de manera online y podrás inscribirte en ofertas de trabajo en toda España.  En su  V edición cuenta con el patrocinio de  Human Age Institut y el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad

  Una cita en un entorno 3D donde participarán importantes compañías, ofreciendo información, consejos y ofertas de empleo. Supone una gran oportunidad para todas las personas en búsqueda activa de empleo, ya que para esta feria no es necesario desplazarse, sino únicamente disponer de una conexión a internet.

  Este evento, al que se accede de forma gratuita, va dirigido a todas aquellas personas que se encuentren buscando prácticas, un primer empleo o un puesto de trabajo. Podrán hacer llegar su currículum directamente a las empresas, participar en chats y recibir asesoramiento por parte de responsables de recursos humanos.

  En la pasada edición ,participaron más de 60 empresas entre entidades públicas y privadas y se ofertaron más de 3.200 vacantes.
  Para participar lo único que hay que hacer es acceder al portal a través del siguiente enlace:


  Cursos subvencionados CIFO 2016

  El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tiene entre sus prioridades garantizar y fomentar la formación y la calificación profesional de las personas. Por eso cuenta con una herramienta de gran valor: la red de centros de referencia en la formación profesional ocupacional constituida por los ocho Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO).

  La actividad formativa que los CIFO llevan a cabo se basa fundamentalmente en la impartición de acciones de formación para el empleo, específicas, de calidad y adaptadas a las necesidades de las personas, de las empresas y de los territorios. Con estas acciones se pretende ofrecer la formación teórica y práctica necesaria para alcanzar o mejorar las competencias profesionales que favorezcan la inserción o la reinserción laboral de las personas que participan, trabajadores o trabajadores en situación de desempleo inscritos como demandantes de empleo en las oficinas de Trabajo.
  Los CIFO centran su actividad formativa en aquellas especialidades que corresponden a ocupaciones altamente demandadas por los sectores económicos y que, sin embargo, cuentan con una escasa oferta formativa en el conjunto del territorio de Catalunya.
  Muchas de las acciones formativas incluyen la posibilidad de hacer prácticas en empresas.

  Paralelamente a esta especialización, los CIFO desarrollan formación transversal relacionada con las nuevas tecnologías como pueden ser los conocimientos y las habilidades vinculadas al uso de Internet y la ofimática.

  Por último, resaltar que los contenidos de las acciones formativas que se realicen están vinculados a los programas de los certificados de profesionalidad.

  Para facilitar la posibilidad de acceso a los cursos de formación de los CIFO por parte de cualquier persona que reúna los requisitos previstos en la normativa vigente, independientemente del territorio, buena parte de estos son intensivos, en horario de mañana, tarde y tarde-noche, y los alumnos pueden acogerse a diferentes ayudas económicas.

  CENTROS DE FORMACIÓN CIFO

  Centro CIFO (contacto) Áreas formativas Dirección (mapa)
  CIFO L’HOSPITALET
  Tel. 93 260 31 20
  cifo_hospitalet.soc@gencat.cat
  Ctra. del Mig, 24. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Ver mapa
  CIFO SABADELL-MANCOMUNITAT
  Tel. 93 736 29 10
  cifo_valles.soc@gencat.cat
  Ctra. N-150, km. 15. Mancomunitat Sabadell-Terrassa (Barcelona) Ver mapa
  CIFO SANT FELIU
  Tel. 93 685 77 90
  cifo_santfeliu.soc@gencat.cat
  c. Hospitalet, 3 (esquina N-II). Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Ver mapa
  CIFO SANTA COLOMA
  Tel. 93 466 58 30
  cifo_santacoloma.soc@gencat.cat
  • Energías renovables
  • Jardinería urbana
  • Servicios integrales para la rehabilitación y en mantenimiento de viviendas
  • Metodología docente
  Av. Ramon Berenguer IV, s/n. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Ver mapa
  CIFO LA VIOLETA
  Tel. 93 254 17 00
  cifo_violeta.soc@gencat.cat
  Pl. Comte de Sert, 25. Barcelona Ver mapa
  CIFO LLEIDA
  Tel. 973 72 76 20
  cifo_lleida.soc@gencat.cat
  • Energías renovables
  • Fabricación y construcciones metálicas
  • Frío industrial
  • Metodología docente
  c. Enric Farreny, 3. Lleida Ver mapa
  CIFO SALT
  Tel. 972 40 55 70
  cifo_salt.soc@gencat.cat
  c. Alfons Moré, 1. Salt (Girona) Ver mapa
  CIFO TARRAGONA
  Tel. 977 25 15 67
  cifo_tarragona.soc@gencat.cat
  Camí de la Budallera, s/n. Tarragona Ver mapa

   

  FORMACIÓN 2016

  BARCELONA “LA VIOLETA” 

  SABADELL

  SANT FELIU DE LLOBREGAT

   L’HOSPITALET DE LLOBREGAT