El Consell Comarcal convoca 12 llocs de treball per a joves de 16 a 30 anys en diferents especialitats

logotip-top

El Consell Comarcal del Vallès contractarà properament 12 joves beneficiaris/es del programa de Garantia juvenil per ocupar llocs de treball en règim temporal, en el marc de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 2018.

Els perfils professionals es detallem a continuació i que podeu consultar més àmpliament  en els arxius adjunts:

   • 1 tècnic/a de comunicació
   • 1 tècnic/a de suport a l’Observatori Comarcal
   • 1 tècnic/a en enginyeria informàtica
   • 3 suport en gestió administrativa (2 serveis generals, 1 serveis socials i educació)
   • 1 tècnic/a per al desenvolupament de projectes en contractació administrativa.
   • 2 arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, o enginyer/a d’obra civil o industrial.
   • 1 tècnic/a en desenvolupament de programes socials
   • 1 tècnic/a de suport al Projecte de Vallès Circular
   • 1 tècnic/a de suport a Projectes d’Innovació social i tecnològica

El període de contractació és de 6 mesos compresos entre el 31 d’octubre de 2018  i el 30 d’abril de 2019. Tots els llocs de treball estaran ubicats a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Ctra.N-150 Km.15, 08227 Terrassa) i desenvoluparan les seves funcions en les seves diferents àrees.

Les persones que estiguin interessades i compleixin els requisits poden enviar un correu electrònic al Consell Comarcal indicant en quin procés de selecció volen participar i acompanyat de la següent documentació:

 • Currículum vitae.
 • Fotocòpia del títol del nivell formatiu
 • Fotocòpia que acrediti la inscripció a la Garantia Juvenil.
 • Fotocòpia acrediti la inscripció a l’Oficina de Treball. (DONO).

La persona de contacte a qui s’adreçaran els correus electrònics és la Cristina Canet canetcc@ccvoc.cat. Es preveu fer una sessió informativa el dia 21 de setembre de 2018 i el procés de selecció al voltant dels dies 9 i 10 d’octubre.

 Els aspirants han de tenir 16 anys complerts i no superar l’edat màxima de 30 anys, constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball i han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  Aquelles persones que encara no estiguin inscrites al Programa de Garantia juvenil poden trobar informació sobre el procediment d’inscripció al web http://garantiajuvenil.gencat.cat   i presencialment a les oficines de cada municipi.