Nous estudis de PREGRAU DUALS a la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), presenta la nova oferta formativa professionalitzadora PREGRAU DUAL amb les especialitats següents:

  • Especialista en sistemes d’informació a les administracions locals
  • Especialista en Radiologia

La UAB presenta una oportunitat de formació per a millorar la qualificació, ocupabilitat i  desenvolupament personal dels i les joves.

Aquests PREGRAUS DUALS, proporciona formació en àmbits molt actuals amb manca de candidats, que eleva les oportunitats laborals dels qui hi participin.  El seu objectiu és precisament millorar l’ocupació i el desenvolupament personal de l’alumne, amb un seguiment personalitzat. A més, suposa un primer contacte dels joves amb el campus de la UAB, fet que pot estimular a continuar avançant als seus estudis. Tots els alumnes matriculats, disposaran de targeta d’estudiant UAB, que permet l’entrada a la biblioteca i altres serveis del propi campus.

Aquest Pregrau Dual desenvolupa la comprensió, el coneixement i les habilitats des de la teoria i la pràctica diària mitjançant l’aplicació de les més actuals teories d’aprenentatge, així com de les dinàmiques pròpies del treball, basades en l’evidència.

Després de 4 mesos de sessions teòriques a la universitat, es compagina amb una estada de pràctiques durant 6 mesos.

pregraus duals

Més informació consulteu aquest enllaç

Email per consultes, qüestions i inscripcions: pregraus.duals@uab.cat