La UAB, presenta el Pregrau Dual d’Especialista en Sistemes d’Informació a les Administracions Locals, amb una ajuda a l’estudi de 2.300€ per alumne.

La Universitat Autònoma de Barcelona presenta una oportunitat de formació per millorar la ocupabilitat dels joves al sector públic. Es coordina des de l’Escola d’Enginyeria de la pròpia universitat, amb la coresponsabilitat de la Diputació de Barcelona proporcionant al seu alumnat un títol propi d’un any d’especialització.

Aquest pregrau, proporciona formació en un àmbit molt actual amb manca de candidats, que eleva les oportunitats laborals dels qui hi participin.  El seu objectiu és precisament millorar l’ocupació i el desenvolupament personal del alumne, amb un seguiment personalitzat. A més, suposa un primer contacte dels joves amb el campus de la UAB, fet que pot estimular a continuar avançant als seus estudis. Tots els alumnes matriculats, disposaran de targeta d’estudiant UAB, que permet la entrada a la biblioteca i altres serveis del propi campus.

Després de 4 mesos de sessions teòriques a la universitat, es compagina amb una estada de pràctiques en ajuntaments durant 6 mesos.

Tots els alumnes gaudeixen d’un ajut a l’estudi de 2.300€, a raó de 354€ mensuals entre maig i desembre de 2019.

Calendari: Del 7 de gener de 2019 al 14 de desembre de 2019

Preu: 1.800€

Ajut a l’estudi: A cada alumne per valor de 2.300 euros

Lloc (fase formació universitària): Escola d’Enginyeria de la UAB (Edifici Q, Carrer de les Sitges, 08193 · Bellaterra)

Formació pràctica: A ajuntaments i consells comarcals del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès

Horari: Matí / tarda

Crèdits: 60

Titulació: Títol propi de la UAB

Places: 25

Idioma: Català / castellà

Accés: Acreditar el títol de batxillerat o equivalent (superades les proves d’accés a la universitat); acreditar el títol de tècnic superior de formació professional, o procedir dels sistemes educatius estrangers regulats al capítol III del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

Per a més informació, consulteu els següents enllaços:

Pàgina web de la UAB:  https://www.uab.cat/web/estudiar/pregraus-duals/presentacio-1345768759322.html

Guia Docent: https://www.uab.cat/doc/GuiaDocentPregrauDualEspecialistaSistemesInformacio

Email per consultes, qüestions i inscripcions: pregraus.duals@uab.cat

També podeu informar-vos a les següents xarxes socials:

 

Anuncios

CONVERSES DEL MERCAT DE TREBALL

6a edició de la jornada “Converses del mercat de treball”

Els propers 24 i 25 d’octubre es celebra la sisena edició del cicle “Converses del mercat de treball”. En aquesta ocasió es realitzaran a Viladecavalls i durant dues jornades permetran posar en contacte a persones en recerca de feina i empreses.

El Cicle “Converses del Mercat de treball” està format per una jornada principal i diverses actuacions complementàries (mini-jornades, seminaris…) que treballen aspectes relacionats amb el món laboral.  Es va iniciar l’any 2013 amb una jornada a Badia del Vallès perquè és (i era en aquell moment també) el municipi amb més atur de la comarca del Vallès Occidental i  va continuar en els municipis de Sant Cugat del Vallès (2014) ,Rubí (2015), Barberà del Vallès (2016) i Terrassa (2017).

S’organitza des del Consell Comarcal del Vallès Occidental en col•laboració amb els Serveis d’Ocupació dels ajuntaments de la comarca en el marc d’un projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

ProgramaConversesdelMercatdeTreball2018-001ProgramaConversesdelMercatdeTreball2018-002autobus

 

El Consell Comarcal convoca 12 llocs de treball per a joves de 16 a 30 anys en diferents especialitats

logotip-top

El Consell Comarcal del Vallès contractarà properament 12 joves beneficiaris/es del programa de Garantia juvenil per ocupar llocs de treball en règim temporal, en el marc de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 2018.

Els perfils professionals es detallem a continuació i que podeu consultar més àmpliament  en els arxius adjunts:

   • 1 tècnic/a de comunicació
   • 1 tècnic/a de suport a l’Observatori Comarcal
   • 1 tècnic/a en enginyeria informàtica
   • 3 suport en gestió administrativa (2 serveis generals, 1 serveis socials i educació)
   • 1 tècnic/a per al desenvolupament de projectes en contractació administrativa.
   • 2 arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, o enginyer/a d’obra civil o industrial.
   • 1 tècnic/a en desenvolupament de programes socials
   • 1 tècnic/a de suport al Projecte de Vallès Circular
   • 1 tècnic/a de suport a Projectes d’Innovació social i tecnològica

El període de contractació és de 6 mesos compresos entre el 31 d’octubre de 2018  i el 30 d’abril de 2019. Tots els llocs de treball estaran ubicats a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Ctra.N-150 Km.15, 08227 Terrassa) i desenvoluparan les seves funcions en les seves diferents àrees.

Les persones que estiguin interessades i compleixin els requisits poden enviar un correu electrònic al Consell Comarcal indicant en quin procés de selecció volen participar i acompanyat de la següent documentació:

 • Currículum vitae.
 • Fotocòpia del títol del nivell formatiu
 • Fotocòpia que acrediti la inscripció a la Garantia Juvenil.
 • Fotocòpia acrediti la inscripció a l’Oficina de Treball. (DONO).

La persona de contacte a qui s’adreçaran els correus electrònics és la Cristina Canet canetcc@ccvoc.cat. Es preveu fer una sessió informativa el dia 21 de setembre de 2018 i el procés de selecció al voltant dels dies 9 i 10 d’octubre.

 Els aspirants han de tenir 16 anys complerts i no superar l’edat màxima de 30 anys, constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball i han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  Aquelles persones que encara no estiguin inscrites al Programa de Garantia juvenil poden trobar informació sobre el procediment d’inscripció al web http://garantiajuvenil.gencat.cat   i presencialment a les oficines de cada municipi.

Oferta Pública 2018 de l’Ajuntament de Badia del Vallès

Ajuntament_badia_del_valles.jpg

El 17 de juliol de 2018  es va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Badia del Vallès relativa a 2018, que és la següent:

FUNCIONARIS PERSONALS

1 Plaça de Sergent:

Grup: C
Subgrup: C1
Classificació: Policia Local
Núm. Vacants: 1
Denominació: Sergent/a

3 Places de Agents:

Grup: C
Subgrup: C1
Classificació: Policia Local
Núm. Vacants: 1
Denominació: Sergent/a

OFERTES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha publicat varies ofertes de treball por cubrir els següents llocs de treball:

Las bases de la convocatoria de un / a Técnico / a de Integración Social:

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/bases_convocatoria_integrador-a_social.pdf

________________________________________
Las bases de la convocatoria técnica / a de apoyo de análi- sis y planificación:

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/bases_convocatoria_tecnic_de_suport_danalisi_i_planificacio.pdf

________________________________________
Las bases de la convocatoria de un / a Prospector / a RSC:

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/bases_convocatoria_prospector_rsc.pdf

________________________________________
Las bases de la convocatoria de un / a Técnico / a de Integración Social por Coordinación y Gestión de los Económicos de los Alimentos del Mundo:

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/bases_convocatoria_tecnic_integracio_social.pdf

Las empresas de mensajería DHL y UPS abrirán nuevos centros de operaciones

Las empresas de mensajería
DHL y UPS abrirán nuevos centros de operaciones

UPS Fundada en 1907 como una empresa de mensajería en Estado Unidos ha crecido
hasta convertirse en una corporación multimillonaria enfocada claramente al
comercio global. Actualmente UPS, o “United Parcel Service Inc.”, es
una empresa internacional que lleva una de las marcas más reconocidas del
mundo. Es una de las mayores empresas de entrega de paquetes y mensajería
express del mundo y  líderes en servicios
de transporte, logística, capital y comercio electrónico. Cada día, gestionan
el flujo de mercancías, fondos e información en más de 200 países y territorios
de todo el mundo.
La empresa tiene previsto abrir en la Zona Franca de Barcelona un centro de
operaciones en el que se crearán 400 puestos de trabajo.
Si quieres formar parte de esta empresa líder en su sector, puedes adjunta
tu CV en este enlace.
DHL es una de las empresas más importantes del mundo de la logística y paquetería. Esta compañía se funda en 1969 por
tres ciudadanos norteamericanos. En 2003, Deutsche Post, operador del servicio de correos en Alemania, se hizo con el control de la compañía. Hoy, DHL está
presente en más de 220 países y genera 350.000 puestos de trabajo y es la bandera de la principal empresa postal y de logística del mundo
La empresa alemana también tiene previsto abrir en Castellbisbal un nuevo centro que creará 65 empleos.
Puedes formar parte de esta gran compañía consultando en este enlace las oportunidades laborales.