Cursos de formació ocupacional 2016-2017 aprovats.


Aquesta és l’oferta formativa aprovada per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a l’Ajuntament de Badia del Vallès i adreçade prioritàriament a persones en situació d’atur per l’any 2016 – 2017 (convocatòria FOAP 2016).

https://magic.piktochart.com/embed/18566603-oferta-formativa-foap-2016-negre

Durant aquest mes de desembre començarem el primer CP i la resta durant el mes de gener 2017. Ja hem començat a recollir la documentació de les persones que volen participar en el procés de selecció. Per tant, qui estigui interessat/da ha de venir a l’Edifici “El Molí” a informar-se i si ja està inscrit/a cal aportar la documentació següent:

* DNI
* Targeta Demandant d’Ocupació (actualitzada)
* Currículum Vitae
* Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic

Tots els curs són certificats de professionalitat i per tant tenen un reconeixement oficial a nivell estatal.

Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat seran reconegudes per l’administració educativa i convalidarà, a qui ho sol·liciti, el/s mòdul/s professional/s d’acord amb la normativa de cadascun dels títols de formació professional.
Anuncios

Formació Ocupacional 2016-2017 sol·licitada (pendent d’aprovació)Aquest any l’Ajuntament de Badia del Vallès ha sol·licitat quatre certificats de professionalitat que encara estan pendents d’aprovació.


Els cursos de formació ocupacional estan dirigits a persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball (OTG). Són programes formatius teòric-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral mijançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Per aquesta convocatòria 2016-17 hem sol·licitat aquests cursos i es té previst començar el desembre 2016 i gener 2017.

Si t’apuntes t’anirem informant !!! 

https://magic.piktochart.com/embed/18504823-oferta-formativa-foap-2016

ÚLTIMES PLACES! Curs de preparació de les proves lliures per a l’obtenció del graduat en ESO. Adults majors de 30 anys.

És molt senzill, un curs dissenyat per a tu. Et preparem degudament durant quatre mesos per a l’examen lliure i un cop passada la prova i obtingut el títol graduat en educació secundària, et serà més fàcil accedir a noves formacions i a noves oportunitats laborals. 

Durant aquest mes d’octubre de 2016, des de l’Ajuntament de Badia del Vallès i promogut per la Diputació de Barcelona, es realitzaran diverses sessions informatives per explicar a les persones majors de 30 anys, preferentment aturades i residents en aquest municipi, la posada en marxa del Curs de preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de GRADUAT en EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Un curs pensat i dissenyat per a persones d’entre 30 a 45 anys d’edat que no tenen el graduat en educació secundària (GESO). 

Per a més informació: Adreceu-vos a l’edifici “El Molí” (Av. de la Costa Blava s/n) 1a planta i pregunteu pel Tècnic de GES. Horari: de dilluns a divendres de 9:30 h. a 13:30 h.Nova sessió informativa: Curs de preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de GRADUAT en EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’ ESO per a adults és una opció cada vegada més demandada, sobretot en el context actual: un mercat laboral en transició i amb una forta competitivitat. Aquells adults d’avui que en el seu moment van penjar els seus estudis per posar-se a treballar o per qualsevol altra circumstància, ara s’han adonat que tenir el títol d’Educació Secundària (ESO) és indispensable per tenir millors oportunitats. Ja no només per poder formar-se en graus superiors, sinó fins i tot per conservar el lloc de treball actual.

Durant aquest mes d’octubre de 2016, des de l’Ajuntament de Badia del Vallès i promogut per la Diputació de Barcelona, es realitzaran diverses sessions informatives per explicar a les persones majors de 30 anys, preferentment aturades i residents en aquest municipi, la posada en marxa del Curs de preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de GRADUAT en EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Un curs pensat i dissenyat per a persones d’entre 30 a 45 anys d’edat que no tenen el graduat en educació secundària (GESO).
– DIA: 14 d’octubre de 2016
– HORA: 10:30 h
– LLOC: Edifici el Molí (1a planta) – Av de la Costa Blava s/n (Badia del Vallès)
Els continguts de la sessió informativa seran:
1. Per què és important obtenir el Graduat en Educació Secundària?
2. Què són les proves lliures d’accés?
Com t’ ajudem a preparar-les?
Com aconseguir-ho?
4. Quines assignatures prepararàs durant el curs?
5. Una formació adaptada a tu
6. Calendari i preinscripcions al curs
Per a més informació:
Adreceu-vos a l’edifici “El Molí” (Av. de la Costa Blava s/n) 1a planta i pregunteu pel Tècnic de GESHorari: de dilluns a divendres de 9:30 h. a 13:30 h.
Una nova oportunitat d’obtenir el Graduat en Educació Secundària

Durant aquest mes d’octubre de 2016, des de l’Ajuntament de Badia del Vallès i promogut per la Diputació de Barcelona, es realitzaran diverses sessions informatives per explicar a les persones majors de 30 anys, preferentment aturades i residents  en aquest municipi, la posada en marxa del Curs de preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de GRADUAT en EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Un curs pensat i dissenyat per a persones de 30 a 45 anys d’edat que no tenen el graduat en educació secundària (GESO).
Els continguts de la sessió informativa seran:
1. Per què és important obtenir el Graduat en Educació Secundària?
2. Què són les proves lliures d’accés?
            Com t’ ajudem a  preparar-les?
            Com aconseguir-ho?
4. Quines assignatures prepararàs durant el curs?
5. Una formació adaptada a tu
6. Calendari i preinscripcions al curs
Per a més informació:

Adreceu-vos a l’edifici “El Molí” (Av. De la Costa Blava s/n) 1a planta i pregunteu pel Tècnic de GES. Horari: de dilluns a divendres de 9:30 h. a 13:30 h.


Si estás en proceso de búsqueda de trabajo, esta noticia te puede interesar…

Os informamos que, des del Servicio Municipal de Ocupación (SMO) del Ayuntamiento de Badia del Vallés, podréis consultar las últimas ofertas de trabajo de los principales buscadores de empleo de Internet y del Diari de Sabadell; así como las últimas noticias relacionadas con la búsqueda de empleo: nuevas aperturas de empresas, demandas de empresas, campañas de contratación de personal (navidad, verano,…), recursos formativos,…

Cada día iremos actualizando estas ofertas de trabajo para que podáis consultarlas semanalmente de lunes a viernes de 09 a 14h, en el pasillo interior del “Espai de Recerca Activa de Feina” (ERAF; 1ª planta).

Además, si estás interesado en alguna de ellas y no sabes cómo inscribirte, pregunta a la técnica de orientación de lunes a miércoles de 09.30 a 13.30h  dentro del aula ERAF


En la planta 1ª del edificio “El Molí”
Av. de la Costa Blava s/n
08214 Badia del Vallès

Horario: de lunes a miércoles de 9:30 h a 13:30 h.


Dades d’atur (Maig 2016)

La xifra de persones aturades registrades a Catalunya s’ha situat en 470.205 a 31 de maig de 2016, el que suposa un descens intermensual de l’atur del 3,3% (15.918 persones aturades menys), la segona reducció més intensa des de 2005, després de la de l’any passat (-3,8%).

En relació amb un any abans, l’atur continua reduint-se de manera destacada (-11,6%) i amb més força que en el conjunt d’Espanya (-7,7%).

Catalunya és la quarta comunitat autònoma amb un major descens de l’atur en termes interanuals (-11,6%), després de les Illes Balears (-15%), l’Aragó (-13%) i La Rioja (-12,6%).
Per col·lectius, els resultats intermensuals a Catalunya mostren una caiguda més important dels homes (-4,3%) que de les dones (-2,4%).

Per edat, el descens ha afavorit més els de 25 i més anys que els joves (-5,4% i -3,1%, respectivament).

Sectorialment, el descens és generalitzat, destacant com a més significatius el de l’agricultura (-11,2%; 1.456 menys) i el dels serveis i la construcció (ambdós -3,3%).

Interanualment, la reducció de l’atur s’ha estès a tots els col·lectius, tot i que l’atur masculí (-14,4%) s’ha reduït més intensament que el femení (-9,1%). Per sectors, sobresurt el descens de la construcció (-19,7%) i de la indústria (-16,5%), i per províncies, les davallades de Tarragona (-12,2%) i Barcelona (-11,8%).

Cal prendre amb cautela les dades d’atur per sectors ja que un descens de l’atur pot no correspondre amb la millora del sector sinó, simplement, al desplaçament d’aturats cap a altres sectors o cap a la inactivitat. 

Dades d’atur a Badia del Vallès


L’atur registrat a Badia del Vallès baixa respecte al mes d’abril en 33 persones i la variació interanual és del -10,14%.

En finalitzar el mes de maig el nombre de persones registrades en l’Oficina de treball ha sigut de 1.427 (683 homes i 744 dones).

Respecte a l’atur registrat segons sexe, baixa en ambdós sexes en el mes de maig, encara que és major el descens en els homes (-21) que en el de les dones (-12).

Fuente: Hermes / Observatori d’empresa i ocupació.