Places disponibles als cursos del Centre de Formació Professional d’Automoció

 
 
 
Places_disponibles_als_cursos_del_centre_de_formació_professional_d'automoció
 
 
  
Els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de la Generalitat ofereixen cursos de formació professional per a l’ocupació del SOC.
La programació dels CIFOS es dissenya per oferir l’accés a una oferta formativa que ajudi a millorar l’ocupabilitat i les competències professional de les persones, i al mateix temps donar resposta a les necessitats de nous perfils professionals del teixit productiu dins de l’àmbit de les àrees formatives de cada CIFO.
Per a qui són els cursos?
·         Per a persones més grans de 16 anys que estan en situació d’atur i inscrites al SOC.
·         Per a persones que estan treballant i volen ampliar coneixements i competències.

Podeu consultar la programació de 2018 en l’espai web de cada CIFO
Us podeu inscriure als cursos del Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA), centre públic adscrit al SOC especialitzat en el sector de l’automoció.
S’imparteixen cursos de certificats de professionalitat, de catàleg i de disseny propi, i totes tres formacions donen resposta a les necessitats d’un sector cabdal de l’economia catalana: l’automoció.
Actualment hi ha places disponibles a diferents cursos que podeu consultar en aquest document
Adreça de correu electrònic: cfpacmartorell@gencat.

 

Los Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) de la Generalitat ofrecen cursos de formación profesional para el empleo del SOC.

La programación de los CIFOS esta diseña para ofrecer el acceso a una oferta formativa que ayude a Mejorar la empleabilidad y los Competencias profesional de las personas, y al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades de nuevos Perfiles profesionales del Tejido productivo dentro del Ámbito de las Áreas formativas de cada CIFO.

¿A quién están dirigidos los cursos?
 
• A personas mayores de 16 años que están en situación de desempleo e inscritas en el SOC.
• A personas que están trabajando y quieren ampliar conocimientos y competencias.
 

Puedes consultar la programación de 2018 en el espacio web de cada CIFO

Podéis inscribiros en los cursos del Centro de Formación Profesional de Automoción (CFPA), centro público adscrito al SOC especializado en el sector de la automoción. 

Se imparten cursos de certificados de profesionalidad, de catálogo y de diseño propio, y todas las tres formaciones dan respuesta a las necesidades de un sector crucial de la economía catalana: la automoción. 

Actualmente hay plazas disponibles en diferentes cursos que puede consultar en este documento. 

Más información en el Buscador de cursos de la web del SOC

Dirección de correo electrónico:  cfpacmartorell@gencat.

Propera formació al CIFO Vallès

Al CIFO Vallès tenen previst iniciar accions formatives durant aquest any 2017, són les que es detallem a la imatge de sota.


Es tracta d’una previsió que està subjecte a disponibilitat pressupostaria i que pot patir modificacions.
En cas que alguna persona estigui interessada pot adreçar-se al CIFO o bé pot omplir  el formulari de sol·licitud de curs. Aquesta sol·licitud pot ser enviada  per correu electrònic  o personalment.
En el moment d’inici de les accions formatives, contactaran amb les persones que han sol·licitat algun curs per a citar-les a sessions informatives i de selecció d’alumnes.
Dades de contacte:

CIFO Sabadell – Seu a Terrassa

Ctra. Nacional , 150. km. 15, 08227 Terrassa.

E-mail: cifo_valles.soc@ gencat.cat
Tel. 937362910

 

El CIFO de Santa Coloma engega al desembre tres formacions noves

    El CIFO de Santa Coloma engega al desembre tres formacions noves en horari de matins: 

 • Tècnic energies renovables    14/12/2016     18/04/2017
 • Anglès nivell 2     14/12/2016 18/04/2017
 • Anglès nivell 3     14/12/2016 17/02/2017

INSCRIPCIÓNS

Les persones interessades cal que s’inscriguin al CIFO mitjançant un full de sol·licitud.  Pots demanar més informació, demanar el full i fer la inscripció a: 
CIFO Santa Coloma
Av. Ramon Berenguer IV, 74
08924 Sta. Coloma de Gramanet
Tel. 93 466 58 30 
Correu electrònic: cifo_santacoloma.soc@gencat.cat
Horari: de 09:00 a 14:00 hores.

Sol·licitud curs

Aquesta programació és susceptible a canvis de dates. Cal consultar al 93 466 58 30 


Programació de cursos subvencionats al CIFO Santa Coloma.

CIFO Santa Coloma, centre especialitzat en jardineria urbana presenta els seus cursos de Formació Ocupacional per el segon semestre de l’any. Si esteu interessats en els cursos, podeu enviar la vostra sol·licitud per correu electrònic a cifo_santacoloma.soc@gencat.cat o dur-la personalment al centre (Avda. Ramon Berenguer IV, 74).

Els cursos que es realitzaran aquest semestre són els següents:

REQUISITS D’ACCÉS ALS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CP 


CP Nivell 1
 • No es requereixen requisits acadèmics ni professionals.

CP Nivell 2
 • Títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics.
 • CP de nivell 1 de la mateixa familia i àrea professional.
 • CP de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés a CFG Mitjà.
 • Prova d’accés a la universitat per majors de 25 i/o 45 anys.
 • Superar una prova de nivell de competències clau.

CP Nivell 3
 • Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
 • CP de nivell 2 dela mateixa familia i àrea professional.
 • Haver superat la prova d’accés a CFG Superior.
 • Prova d’accésa la universitat per majors de 25 i/o 45 anys.
 • Superar una prova de competències clau.

INSCRIPCIÓNS

Les persones interessades cal que s’inscriguin al CIFO mitjançant el full de sol·licitud.
Informació i inscripcions:
CIFO Santa Coloma
Av. Ramon Berenguer IV, 74
08924 Sta. Coloma de Gramanet
Tel. 93 466 58 30
Correu electrònic: cifo_santacoloma.soc@gencat.cat
Horari: de 09:00 a 14:00 hores.


El CIFO de l’Hospitalet ofrece cursos en diseño gráfico y multimedia.

El CIFO l’Hospitalet, centro especializado en el diseño gráfico y multimedia y en las producciones audiovisuales, pone a vuestra disposición diferentes cursos subvencionados cuyo inicio está previsto para el mes de septiembre.
Los cursos que se realizarán con plazas vacantes son los siguientes:
·         Motion graphics con cine 4D.
·         Video mapping narrativo.

Toda la información en el Cercador de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya.


Curso de desarrollo de proyectos e-commerce para PYMEs en CIFO Sabadell

El próximo 27 de septiembre en CIFO Sabadell se iniciará un curso e-commerce que tendrá una duración de 300 horas, en modalidad presencial y totalmente gratis, dirigido prioritariamente a desempleados. 

Con este cursos podrás aprender a gestionar las últimas soluciones e-commerce para PYMES del mercado y las mejores estrategias de marketing online. Te enseñarán a crear una tienda online rentable para tu negocio.

Duración del curso

El curso tiene una duración de 300 horas que se impartirán desde el 27 de Septiembre al 22 de Diciembre de 2016. Inscripciones hasta el 12 de Septiembre.

El curso lo organiza el CIFO Vallès que se encuentra en CT N-150, km 15, Mancomunidad Sabadell-Terrassa s/n (Sabadell), su número de teléfono es 937362910 y su dirección de correo electrónico: cifo_valles.soc@gencat.net.

Contenidos del curso:

 • Introducción curso
 • Introducción a la gestión de proyectos TIC
 • Proyecto web
 • Conceptos estratégicos previos al proyecto web
 • Claves de éxito de un e-commerce
 • Logística
 • Aspectos técnicos y plataformas de pago
 • E-consumo
 • Soluciones web de creación de un e-commerce
 • Marketplaces: un nuevo canal de distribución
 • Marketing 2.0.
 • Rentabilidad de tu e-commerce

Mas informaciónProgramació CIFO Sabadell 2ón semestre 2016


En el CIFO Sabadell  tenen previst iniciar accions formatives el segons semestre d’aquest any 2016, us les detallem la imatge de sota:

Es tracta d’una previsió que està subjecte a disponibilitat pressupostaria i que pot patir modificacions. En cas que alguna persona estigui interessada es pot adreçar al CIFO o bé pot omplir  el formulari de sol·licitud de curs que també es pot descarregà. Aquesta sol·licitud pot ser enviada  per correu electrònic, per fax o personalment.


En el moment d’inici de les accions formatives, contactaríen amb les persones que han sol·licitat algun curs per a citar-les a sessions informatives i de selecció d’alumnes (tenint present que el centre pot citar només a les persones que compleixin els requisits per accedir als cursos, s’ajustin al perfil d’entrada segons els programes i als criteris de prioritat determinats per la normativa).Descargar Sol·licitud

Dades de contacte:

CIFO Sabadell
Ctra. Nacional , 150. km. 15, 08227 Terrassa.
Tel. 937362910 // Fax. 937362911