Formació Ocupacional 2016-2017 sol·licitada (pendent d’aprovació)Aquest any l’Ajuntament de Badia del Vallès ha sol·licitat quatre certificats de professionalitat que encara estan pendents d’aprovació.


Els cursos de formació ocupacional estan dirigits a persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball (OTG). Són programes formatius teòric-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral mijançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Per aquesta convocatòria 2016-17 hem sol·licitat aquests cursos i es té previst començar el desembre 2016 i gener 2017.

Si t’apuntes t’anirem informant !!! 

https://magic.piktochart.com/embed/18504823-oferta-formativa-foap-2016

Anuncios

Curs de preparació per al certificat de l’ACTIC (nivel bàsic)

curs-preparacio-actic-ajuntament-badia-del-valles

El pròxim mes de juny, el Servei Municipal d’Ocupació té previst realitzar un un curs de preparació ACTIC bàsic.


Aquesta formació es realitza amb l’ajut econòmic que la Diputació de Barcelona concedeix anualment als municipis de la província, motiu pel qual són requisits indispensables estar inscrit com a demandant d’ocupació i ser usuari/ària del SMO per tal de poder inscriure’s.

 

OBJECTIU DEL TALLER

 

Prepara als alumnes per superar la prova de certificació básica ACTIC (nivel 1) i acreditar mitjançant el corresponent certificat les seves competencies TIC, davant de qualsevol empresa o administración, aconseguint així ser més competitiu en un mercat laboral canviant.

CONTINGUTS

.
Sessio 1
 
Objectius
 • Que l’alumne adquireixi els coneixemnets i habilitats exposats en els mòduls de les dues primeres competències. A la primera comprendrà què és la societat xarxa i com participar-hi, i en la segona coneixerà els fonaments d’un ordinador, sobretot el sistema operaiu que el fa funcionar.

Continguts

 • Cultura, participación i civisme digital.
 • Tecnología digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu. 

Sessió 2

Objectius

 • Introduir l’alumne en el coneixement de la xarxa Internet i dels navegadors amb seguretat. També, formar els alumnes en l’ús de les diferents eines de recerca que s’utilitzen a Internet per localitzar tot tipus d’informació, i altres recursos. 

Continguts

 • Navegació i comunicación en el món digital

Sessió 3

Objectius

 • Dotar a l’alumne dels coneixements i habilitats bàsics per poder treballar amb eficacia amb qualsevol procesador de textos.

Continguts

 • Tractament de la información escrita

Sessió 4 i 5

Objectius

 • Preparar l’alumne perquè sigui capaç de moure’s en un entorn multimèdia, gestionant arxius de vídeo, imatge i so

Continguts

 • Tractament de la información gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Sessió 6

Objectius

 • Dotar a l’alumne dels coneixements i habilitats bàsics per a poder treballar amb eficiencia amb qualsevol tipus de full càlcul.


Continguts

 • Tractament de la información numérica. 
Aquesta formació s´adreça a persones aturades, inscrites al SOC i també a la Borsa de Treball del SMO. La formació és totalment gratuïta.


Si estàs interessat/da apropa’t al Servei Municipal d’Ocupació i omple la teva sol·licitud.

Taller de preparació de l’entrevista de treball

preparacio-entrevista-de-treball-ajuntament-badia-del-valles


El pròxim mes de maig, el Servei Municipal d’Ocupació té previst realitzar un Taller de preparació de l’entrevista de treball.


Aquesta formació es realitza amb l’ajut econòmic que la Diputació de Barcelona concedeix anualment als municipis de la província, motiu pel qual són requisits indispensables estar inscrit com a demandant d’ocupació i ser usuari/ària del SMO per tal de poder inscriure’s.

OBJECTIU DEL TALLER

L’objectiu del taller és donar eines als participants per tal d’identificar el tipus d’entrevista que estan realitzant i entrenar les seves habilitats amb la fi de respondre a le necessitats d’aquestes, adaptar-se al seu interlocutor i afrontar amb seguretat un moment clau dins del procés de selecció com és l’entrevista. 

CONTINGUT

Aquest taller tindrà una durada de 8 hores i es realitzarà en dues sessions.

Sessió 1 

Objectius: 

 • Donar una visió general de l’entrevista curricular versus l’entrevista per competències amb la fi de poder adaptar el nostre comportament i discurs.
 • Conèixer, practicar i desenvolupar les competències necessàries per a l’entrevista curricular.
Continguts:

  • Què és i per a què serveis una entrevista curricular.
  • Què és i per a què serveix una entrevista per competències.
  • Diferències entre les dues modalitats d’entrevista i aspectes claus d’èxit en cada una d’elles.
  • Com ens preparem una entrevista curricular.
  • Analitzem un model d’entrevista curricular.
  • Practiquem l’entrevista curricular i entrenem les habilitats.


  Sessió 2

  Objectius:

  • Conèixer, practicar i desenvolupar les competències necessàries per a l’entrevista per competències.

  Continguts:

  • Com ens preparem una entrevista per competències.
  • Analitzem un model d’entrevista per competències, practiquem i entrenem les competències.
  • Seguiment de la candidatura: què és i que no és idoni fer. 
  Aquesta formació s´adreça a persones aturades, inscrites al SOC i també a la Borsa de Treball del SMO. La formació és totalment gratuïta.

  Si estàs interessat/da apropa’t al Servei Municipal d’Ocupació i omple la teva sol·licitud.


  Dades d’inserció del Servei Municipal d’Ocupació

  Des del Servei Municipal d’Ocupació informem al nostres usuaris/es que  des de gener de 2016 fins la data d’avui, 13 persones han trobat feina a través de la borsa pròpia del Servei.

  Aquesta data no inclou plans d’ocupació de l’Ajuntament, ni persones que mitjançant la utilització de recursos que el servei posa a la seva disposició (internet, cursos, llistat, bloc, ERAF) s’han inserit al mon laboral.
  Desde el Servei Municipal d’Ocupació informamos a nuestros usuarios/as que desde enero de 2016 hasta la fecha de hoy, 13 personas a encontrado trabajo a través de la bolsa propia del Servei.

  Este dato no incluye planes de ocupación del Ayuntamiento, ni personas que a través de la utilización de recursos que el servicio pone a su disposición (internet, cursos, listados, blog, ERAF ) se han insertado en el mundo laboral