Monter creará 100 empleos

La compañía fabricante de Embutidos Monter, interproveedora de
Mercadona, duplicará su capacidad de producción con la construcción de una
nueva planta en Besalú, lo que supondrá la creación de un centenar de puestos
de Trabajo. 
Monter es una empresa especialista en embutidos y
productos cárnicos curados de cerdo y de pavo
, uno de los mayores
productores de embutido de nuestro país, y pioneros y líderes destacados en el
de pavo.

Puedes enviar tu CV clicando aquí
Fuente: Expansion
Anuncios

Formació Servei Municipal d’Ocupacio Badia del Vallès

Des del Servei Municipal d’Ocupació de
Badia del Vallès, us informem de la formació prevista en els propers mesos:

 

JULIOL

curso_carretillero

 

CARNET CARRETONER

Operari de carreto
frontal, transpaleta i apilador.
Operativitat bàsica en la conducció de
carretons elevadors.
Informar i formar
de la normativa vigent respecte  la
Conducció Segura de Carretons Elevadors

JULIOL

curso_plataformas_elevadoras

 

OPERARI DE PLATAFORMA ELEVADORA

Operativitat bàsica en la conducció de
Plataformes Elevadores.
Informar i formar de la normativa vigent
respecte la Conducció Segura de Plataformes Elevadores 
SETEMBRE 
Curso_actic_actic-nivel_1

CERTIFICAT
ACTIC (NIVELL 1)

L’ACTIC
és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la
combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en
situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

SETEMBRE  

taller_orientació_tinc_més_de_45_anys_qué_faig

 

TALLER ORIENTACIÓ:

“TINC MÉS DE 45 ANYS, QUÉ FAIG?

Desenvolupar habilitats per adaptar-se
als canvis.
Aprendre com modificar el nostre pla
d’acció per trobar feina.
Posar en pràctica nous hàbits en la
recerca de feina

  OCTUBRE 

curs_monitora_de_lleure

 

MONITOR/A
LLEURE

El
curs prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure
infantil i juvenil

 OCTUBRE 

curs_word

 

APRÈN A FER ELS TEUS DOCUMENTS AMB WORD

Utilitzar
de manera bàsica el processador de textos Word: escriure, editar i imprimir

OCTUBRE  

taller_recerca_de_feina_com_ser_seleccionat_a_infojobs_70%_efectivitat

 

TALLER RECERCA DE FEINA:

COM SER SELECCIONAT A INFOJOBS! 70% D’EFECTIVITAT

Fer ús del principal portal d’ofertes de feina de forma
eficient.
Saber com selecciona i criba aquest portal
Conèixer el millor horari per buscar feina en aquest
portal

 NOVEMBRE  

curs-alfabetització_digital

 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Dotar
de les competències bàsiques necessàries per utilitzar l’ordinador i internet
en la recerca eficient de feina

NOVEMBRE 

curs_excel

 

APRÈN
A FER FULLS DE CÀLCUL SENZILLS AMB EXCEL

Aprendre
el funcionament bàsic de l’eina de càlcul excel
DIFERENTS SESSIONS
DURANT TOT L’ANY 
curs_manipulació_aliments

 

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Certificat de formació en higiene
alimentària
Formació
regulada segons el Real Decreto 109/2010 i Reglamento CE 852/2004, vàlida per
qualsevol sector relacionat amb l’alimentació

 NOVEMBRE 

certificat_professionalitat_atenció_sociosanitària

 

CERTIFICAT
PROFESSIONAL ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

Atenció a les persones dependents en residències i
centres de dia
Atenció higiènic-alimentària.
Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa
Animació social, manteniment i millora de les activitats
diàries.
Pràctiques en empreses
  NOVEMBRE 
certificat professionalitat_activitats_de_venda

 

 

CERTIFICAT PROFESSIONAL ACTIVITATS DE VENDA

Tècniques i organització del processos
de venda.
Aprovisionament i emmagatzematge.
Operacions de caixa.
Atenció al client, tècniques de
comunicació.
Anglès per activitats comercials
Pràctiques en empreses
   
NOVEMBRE  
certificat_professionalitat_operacions_fontaneria_calefacció

 

CERTIFICAT
PROFESSIONAL ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

Tècniques de recepció i comunicació.
Operacions administartives comercials
Atenció al client.
Ofimàtica.
Gravació de dades, gestió d’arxiu
Anglès per a la gestió administrativa
Pràctiques en empreses
 

NOVEMBRE 

 

CERTIFICAT PROFESSIONAL OPERACIONS DE FONTANERIA I
CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA

Instal·lació i manteniment de
sanitaris i elements de climatització.
Instal·lació de canonades.
Prevenció de riscos, seguretat laboral i
mediambiental.
Pràctiques en empreses
   
SENSE
DATA PREVISTA
curs_auxiliar_magatzem

 

 

  

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

Realitzar
operacions auxiliars de magatzem, recepció, preparació, ubicació i expedició.

 

Els cursos s´adrecen a persones
aturades, inscrites a la Borsa de Treball del Servei Municipal d’Ocupació de
l’Ajuntament de Badia del Vallès i al SOC. 
Aquesta formació es realitzarà sempre i
quan hi hagi demanda suficient per omplir el grups.
Si estàs interessat/da apropat a les
nostres oficines i fes la teva inscripció.

OFERTES XARXA XALOC DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 
 
OFERTES_XARXA_XALOC_DIPUTACIÓ_BARCELONA
 
 
Ofertes gestionades per la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona
 

Si estàs interessat/da en alguna d’aquestes ofertes, tens que estar donat d’alta a la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.

Apropa’t al servei local d’ocupació del teu municipi i demana informació sobre aquest servei

Places disponibles als cursos del Centre de Formació Professional d’Automoció

 
 
 
Places_disponibles_als_cursos_del_centre_de_formació_professional_d'automoció
 
 
  
Els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de la Generalitat ofereixen cursos de formació professional per a l’ocupació del SOC.
La programació dels CIFOS es dissenya per oferir l’accés a una oferta formativa que ajudi a millorar l’ocupabilitat i les competències professional de les persones, i al mateix temps donar resposta a les necessitats de nous perfils professionals del teixit productiu dins de l’àmbit de les àrees formatives de cada CIFO.
Per a qui són els cursos?
·         Per a persones més grans de 16 anys que estan en situació d’atur i inscrites al SOC.
·         Per a persones que estan treballant i volen ampliar coneixements i competències.

Podeu consultar la programació de 2018 en l’espai web de cada CIFO
Us podeu inscriure als cursos del Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA), centre públic adscrit al SOC especialitzat en el sector de l’automoció.
S’imparteixen cursos de certificats de professionalitat, de catàleg i de disseny propi, i totes tres formacions donen resposta a les necessitats d’un sector cabdal de l’economia catalana: l’automoció.
Actualment hi ha places disponibles a diferents cursos que podeu consultar en aquest document
Adreça de correu electrònic: cfpacmartorell@gencat.

 

Los Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) de la Generalitat ofrecen cursos de formación profesional para el empleo del SOC.

La programación de los CIFOS esta diseña para ofrecer el acceso a una oferta formativa que ayude a Mejorar la empleabilidad y los Competencias profesional de las personas, y al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades de nuevos Perfiles profesionales del Tejido productivo dentro del Ámbito de las Áreas formativas de cada CIFO.

¿A quién están dirigidos los cursos?
 
• A personas mayores de 16 años que están en situación de desempleo e inscritas en el SOC.
• A personas que están trabajando y quieren ampliar conocimientos y competencias.
 

Puedes consultar la programación de 2018 en el espacio web de cada CIFO

Podéis inscribiros en los cursos del Centro de Formación Profesional de Automoción (CFPA), centro público adscrito al SOC especializado en el sector de la automoción. 

Se imparten cursos de certificados de profesionalidad, de catálogo y de diseño propio, y todas las tres formaciones dan respuesta a las necesidades de un sector crucial de la economía catalana: la automoción. 

Actualmente hay plazas disponibles en diferentes cursos que puede consultar en este documento. 

Más información en el Buscador de cursos de la web del SOC

Dirección de correo electrónico:  cfpacmartorell@gencat.

Selecció de personal per inauguració d’un nou hotel a Sitges

Selecció_personal_nou_hotel_Sitges
Per la inauguració d’un nou hotel ubicat a Garraf (Sitges) es seleccionen uns 70 treballadors/res. 
 

Les places són les següents:
 
       Personal per CUINA:
o   Cuiners/es (especialitat cuina mediterrània, experiència en cuina)
o   2ns cuiners/es
o   Ajudants de cuina
o   Rentaplats 

       Personal per SALA I BAR: Requisits generals: Idiomes: anglès i castellà / Experiència en bar/restaurant
o   Cambrers/es
o   Ajudants de cambrers/es
o   Coctelers/es
o   Ajudants coctelers/es 

       Altres posicions:
o   Cambrers/es de pisos (experiència en hostaleria)
o   Hamaquers/es
o   Recepcionista de nit (experiència en recepció hotel)
 

Els interessats/des han d’enviaruna mail a la adreça badiaeraf@gmail.comindicant les següents dades:, per tal de demanar dia i hora per fer una entrevista

  • NIF/NIE

  • Cognoms i Nom

  • Telèfon

  • Mail

  • Posició a la que s’ofereix

 

Anunci sobre procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de 79 places de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

 

Ajuntament_de_Barceloa_Anunci_concurs_oposició_Bomber

 

 

 

Anunci sobre procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de 79 places de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 12 d´abril de 2018 la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de les següents places: 

79 Places de Bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d’Administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial.
Les característiques de la convocatòria són les següents: 

·         Núm. de places convocades: 79
·         Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
·         Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials
·         Categoria: Bomber/a d’accés
·         Grup de titulació: Grup C, subgrup C2
·         Nivell: 16

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure.
Per més informació sobre requisits de participació i presentació de sol·licitud cliqueu al enllaços:

 

Anuncio sobre proceso para la selección mediante concurso oposición libre de 79 plazas de bombero / a de acceso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

La Comisión de Gobierno, actuando por delegación de la Alcaldesa, aprobó en sesión celebrada el 12 de abril de 2018 la convocatoria y las bases específicas que deben regir el proceso para la selección mediante concurso oposición libre de las siguientes plazas: 

79 Plazas de Bombero / a de acceso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona, ​​mediante concurso oposición libre, correspondientes al grupo C, subgrupo C2, escala de Administración especial, Subescala de servicios especiales y régimen funcionarial.

Las características de la convocatoria son las siguientes: 

• Núm. de plazas convocadas: 79
• Clase de personal: Funcionario / a de carrera
• Escala: Administración especial, Subescala de servicios especiales
• Categoría: Bombero / a de acceso
• Grupo de titulación: Grupo C, subgrupo C2
• Nivel: 16

El sistema de selección es de concurso oposición y se articula en turno libre.

Para más información sobre requisitos de participación y presentación de solicitud haga clic en enlaces:

 

Five Guys inaugura su primer local en Barcelona y crea 55 puestos de trabajo

Five_Guys_selección_Barcelona

 
La cadena norteamericana ha inaugurado un local en La Maquinista que empleará unos 55 trabajadores y proyecta una nueva apertura en Diagonal Mar.
Los nuevos empleados tendrán contratos indefinidos y condiciones laborales por encima del promedio del sector.
Five Guys empezó en Arlington, Virginia, en 1986, cuando Jerry y Janie Murrell dieron un sabio consejos a sus hijos: “Montad un negocio o id a la universidad”. La opción del negocio ganó y la familia Murrell abrió su primera hamburguesería llamada simplemente, Five Guys (por los cinco hermanos).

Si quieres formar parte de esta cadena, adjunta tu CV aquí

 

 

La cadena nord-americana ha inaugurat un local a La Maquinista que donarà feina a uns 55 treballadors i projecta una nova obertura a Diagonal Mar.
 
Els nous empleats tindran contractes indefinits i condicions laborals per sobre de la mitjana del sector


Five Guys va començar a Arlington, Virginia, el 1986, quan Jerry i Janie Murrell van donar un savi consells als seus fills: “Munteu un negoci o aneu a la universitat”. L’opció del negoci va guanyar i la família Murrell va obrir la seva primera hamburgueseria anomenada simplement, Five Guys (pels cinc germans).

Si vols formar part d’aquesta cadena, adjunta el teu CV aquí