OFERTES XARXA XALOC DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 
 
OFERTES_XARXA_XALOC_DIPUTACIÓ_BARCELONA
 
 
Ofertes gestionades per la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona
 

Si estàs interessat/da en alguna d’aquestes ofertes, tens que estar donat d’alta a la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.

Apropa’t al servei local d’ocupació del teu municipi i demana informació sobre aquest servei
Anuncios

Places disponibles als cursos del Centre de Formació Professional d’Automoció

 
 
 
Places_disponibles_als_cursos_del_centre_de_formació_professional_d'automoció
 
 
  
Els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de la Generalitat ofereixen cursos de formació professional per a l’ocupació del SOC.
La programació dels CIFOS es dissenya per oferir l’accés a una oferta formativa que ajudi a millorar l’ocupabilitat i les competències professional de les persones, i al mateix temps donar resposta a les necessitats de nous perfils professionals del teixit productiu dins de l’àmbit de les àrees formatives de cada CIFO.
Per a qui són els cursos?
·         Per a persones més grans de 16 anys que estan en situació d’atur i inscrites al SOC.
·         Per a persones que estan treballant i volen ampliar coneixements i competències.

Podeu consultar la programació de 2018 en l’espai web de cada CIFO
Us podeu inscriure als cursos del Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA), centre públic adscrit al SOC especialitzat en el sector de l’automoció.
S’imparteixen cursos de certificats de professionalitat, de catàleg i de disseny propi, i totes tres formacions donen resposta a les necessitats d’un sector cabdal de l’economia catalana: l’automoció.
Actualment hi ha places disponibles a diferents cursos que podeu consultar en aquest document
Adreça de correu electrònic: cfpacmartorell@gencat.

 

Los Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) de la Generalitat ofrecen cursos de formación profesional para el empleo del SOC.

La programación de los CIFOS esta diseña para ofrecer el acceso a una oferta formativa que ayude a Mejorar la empleabilidad y los Competencias profesional de las personas, y al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades de nuevos Perfiles profesionales del Tejido productivo dentro del Ámbito de las Áreas formativas de cada CIFO.

¿A quién están dirigidos los cursos?
 
• A personas mayores de 16 años que están en situación de desempleo e inscritas en el SOC.
• A personas que están trabajando y quieren ampliar conocimientos y competencias.
 

Puedes consultar la programación de 2018 en el espacio web de cada CIFO

Podéis inscribiros en los cursos del Centro de Formación Profesional de Automoción (CFPA), centro público adscrito al SOC especializado en el sector de la automoción. 

Se imparten cursos de certificados de profesionalidad, de catálogo y de diseño propio, y todas las tres formaciones dan respuesta a las necesidades de un sector crucial de la economía catalana: la automoción. 

Actualmente hay plazas disponibles en diferentes cursos que puede consultar en este documento. 

Más información en el Buscador de cursos de la web del SOC

Dirección de correo electrónico:  cfpacmartorell@gencat.

Selecció de personal per inauguració d’un nou hotel a Sitges

Selecció_personal_nou_hotel_Sitges
Per la inauguració d’un nou hotel ubicat a Garraf (Sitges) es seleccionen uns 70 treballadors/res. 
 

Les places són les següents:
 
       Personal per CUINA:
o   Cuiners/es (especialitat cuina mediterrània, experiència en cuina)
o   2ns cuiners/es
o   Ajudants de cuina
o   Rentaplats 

       Personal per SALA I BAR: Requisits generals: Idiomes: anglès i castellà / Experiència en bar/restaurant
o   Cambrers/es
o   Ajudants de cambrers/es
o   Coctelers/es
o   Ajudants coctelers/es 

       Altres posicions:
o   Cambrers/es de pisos (experiència en hostaleria)
o   Hamaquers/es
o   Recepcionista de nit (experiència en recepció hotel)
 

Els interessats/des han d’enviaruna mail a la adreça badiaeraf@gmail.comindicant les següents dades:, per tal de demanar dia i hora per fer una entrevista

  • NIF/NIE

  • Cognoms i Nom

  • Telèfon

  • Mail

  • Posició a la que s’ofereix

 

Anunci sobre procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de 79 places de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

 

Ajuntament_de_Barceloa_Anunci_concurs_oposició_Bomber

 

 

 

Anunci sobre procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de 79 places de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 12 d´abril de 2018 la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de les següents places: 

79 Places de Bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d’Administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial.
Les característiques de la convocatòria són les següents: 

·         Núm. de places convocades: 79
·         Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
·         Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials
·         Categoria: Bomber/a d’accés
·         Grup de titulació: Grup C, subgrup C2
·         Nivell: 16

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure.
Per més informació sobre requisits de participació i presentació de sol·licitud cliqueu al enllaços:

 

Anuncio sobre proceso para la selección mediante concurso oposición libre de 79 plazas de bombero / a de acceso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

La Comisión de Gobierno, actuando por delegación de la Alcaldesa, aprobó en sesión celebrada el 12 de abril de 2018 la convocatoria y las bases específicas que deben regir el proceso para la selección mediante concurso oposición libre de las siguientes plazas: 

79 Plazas de Bombero / a de acceso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona, ​​mediante concurso oposición libre, correspondientes al grupo C, subgrupo C2, escala de Administración especial, Subescala de servicios especiales y régimen funcionarial.

Las características de la convocatoria son las siguientes: 

• Núm. de plazas convocadas: 79
• Clase de personal: Funcionario / a de carrera
• Escala: Administración especial, Subescala de servicios especiales
• Categoría: Bombero / a de acceso
• Grupo de titulación: Grupo C, subgrupo C2
• Nivel: 16

El sistema de selección es de concurso oposición y se articula en turno libre.

Para más información sobre requisitos de participación y presentación de solicitud haga clic en enlaces:

 

Five Guys inaugura su primer local en Barcelona y crea 55 puestos de trabajo

Five_Guys_selección_Barcelona

 
La cadena norteamericana ha inaugurado un local en La Maquinista que empleará unos 55 trabajadores y proyecta una nueva apertura en Diagonal Mar.
Los nuevos empleados tendrán contratos indefinidos y condiciones laborales por encima del promedio del sector.
Five Guys empezó en Arlington, Virginia, en 1986, cuando Jerry y Janie Murrell dieron un sabio consejos a sus hijos: “Montad un negocio o id a la universidad”. La opción del negocio ganó y la familia Murrell abrió su primera hamburguesería llamada simplemente, Five Guys (por los cinco hermanos).

Si quieres formar parte de esta cadena, adjunta tu CV aquí

 

 

La cadena nord-americana ha inaugurat un local a La Maquinista que donarà feina a uns 55 treballadors i projecta una nova obertura a Diagonal Mar.
 
Els nous empleats tindran contractes indefinits i condicions laborals per sobre de la mitjana del sector


Five Guys va començar a Arlington, Virginia, el 1986, quan Jerry i Janie Murrell van donar un savi consells als seus fills: “Munteu un negoci o aneu a la universitat”. L’opció del negoci va guanyar i la família Murrell va obrir la seva primera hamburgueseria anomenada simplement, Five Guys (pels cinc germans).

Si vols formar part d’aquesta cadena, adjunta el teu CV aquí 

Listados actualizados de empresas para hacer autocandidatura


Ya están disponibles las actualizaciones de los listados de empresas donde hacer autocandidatura

Clicando aquí o consultando  la pestaña ERAF listados, puedes encontrar más de 1.000 empresas donde enviar tu CV.

Recuerda que a la hora de realitzar una autocandidatura no vale todo, es importante que tengas en cuenta algunos aspectos para evitar que tu CV acabe en la papelera de reciclaje.

Consulta nuestra infografíadonde podrás ver de forma resumida los puntos a tener en cuenta antes de enviar tu CV por e-mail.

  

Ja teniu disponibles les actualitzacions  dels llistats d’empreses on podeu fer autocandidatura

Clicant aquí o  consultant l’apartat ERAF Llistat, podreu trobar més de 1.000 empreses on enviar el vostre CV.

Recorda que a l’hora de fer autocandidatura no tot val, es important que tinguis  en compte alguns aspectes, si vols evitar que el teu CV acabi a la paperera de reciclatge. 

Consulta la nostra infografíaon podràs  veura de forma resumida els punts a tenir en compte abans d’enviar el teu CV por e-mail

GFi contratará 700 profesionales durante 2018

GFi_contratará_700_profesionales_durante_2018
GFi España es una de las consultoras más competitivas del mercado.
GFi España, que comenzó el año con una plantilla de más de 2.500 empleados, gracias a las más de 700 contrataciones realizadas durante el año 2017, tiene pensado incorporar durante este año 2018, a 700 trabajadores más.
Los perfiles más demandados por la compañía corresponden a las áreas de Desarrollo (Java, J2EE, .Net), Consultoría, Middleware, Bases de datos, Business Intelligence & Big Data, Mobile y SOA – BPM, especializados según las diferentes unidades de Gfi: Banca y Seguros, Telco, Sanidad, Administraciones Públicas, etc.

Las incorporaciones se realizarán en los diferentes centros geográficos que la compañía tiene por todo el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Alicante, San Sebastián, Zamudio, Vitoria, Pamplona, Santander, Logroño, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria

Si quieres formar parte de esta compañía, puedes hacer llegar tu candidatura clicando aquí

Fuente: GFI
 

GFI Espanya és una de les consultores més competitives del mercat. 

GfI España, que va començar l’any amb una plantilla de més de 2.500 empleats, gràcies a les més de 700 contractacions realitzades durant l’any 2017, té pensat incorporar durant aquest any 2018, a 700 treballadors més.

Els perfils més demandats per la companyia corresponen a les àrees de Desenvolupament (Java, J2EE, .Net), Consultoria, Middleware, Bases de dades, Business Intelligence & Big Data, Mobile i SOA – BPM, especialitzats segons les diferents unitats de GFI: banca i Assegurances, Telco, Sanitat, Administracions Públiques, etc. 

Les incorporacions es realitzaran en els diferents centres geogràfics que la companyia té per tot el territori nacional: Madrid, Barcelona, ​​Bilbao, Sevilla, Alacant, Sant Sebastià, Zamudio, Vitòria, Pamplona, ​​Santander, Logronyo, Múrcia i Las Palmas de Gran Canària 

Si vols formar part d’aquesta companyia, pots fer arribar la teva candidatura clicant aquí

Font: GFI